"Non omne quod nitet aurum est!"

Pagrindinis paveikslas

Kontaktai

Dėl konsultacijos skambinkite:

+370 672 63371

arba rašykite

info@teipsiko.lt
  • Home
  • Kas yra teisės psichologija/teisės psichologas?

Kas yra teisės psichologija/teisės psichologas?

Kas yra teisės psichologija?

Populiariojoje kultūroje teisės psichologai matomi kaip nusikaltėlių psichologinius profilius įstatymą saugančioms institucijoms sudarantys specialistai. Vis tik toks požiūris yra gana ribotas.
Teisės psichologija apima įvairių disciplinų taikymą, įskaitant psichologiją, baudžiamąjį teisingumą ir teisę susidūrus su teisinėmis, teisminėmis ar administracinėmis situacijomis. Teisės psichologai dirba ne tik su kriminologija, greičiau jų darbas yra klinikinės psichologijos ir teisės ekspertizės sankirta, apimanti tyrimus bei šių disciplinų taikymą daugelyje probleminių situacijų nuo aukos teisių iki sunkumų ardančių šeimas.
Teisės psichologija yra pakankamai jauna sritis, tik 1981m. pripažinta atskiru Amerikos psichologų asociacijos padaliniu. Nuo tada ši sritis tapo platesnė, atspindinti tiek klinikinius, tiek teisinės sistemos darbuotojus besistengiančius geriau suprasti psichologijos ir įstatymo tarpusavio sąsajas. Pirminis teisės psichologo tikslas – ginti žmogaus teises, užtikrinti teisingumą ir didinti gerovę taikant psichologinius metodus sprendžiant teisines problemas.

Kokios teisės psichologo atsakomybės?

Teisės psichologo atsakomybių spektras labai platus, vis tik, jo darbai dažniausiai vienaip ar kitaip susiję su baudžiamojo teisingumo sistema. Teisminėje sistemoje teisės psichologas užima be galo svarbų vaidmenį nusakant atsakovo psichinio funkcionavimo aspektus. Teisės psichologai gali būti kviečiami ieškovų arba gynybos atlikti psichologinį įvertinimą ir liudyti teisme apie savo gautus rezultatus. Tokie įvertinimai gali varijuoti nuo psichologinio sutrikimo įvertinimo iki kaltinamojo protinių gebėjimų nustatymo. Taip pat teisės psichologai dažnai dirba su nusikaltimų aukomis tiek jas įvertinant, tiek teikiant terapinę pagalbą. Teisės psichologai dažnai dalyvauja smurto prieš vaikus, vyresnio amžiaus žmones ir smurto artimoje aplinkoje tyrimuose bei teikia pagalbą nuo šių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims.

Kaip ir minėta anksčiau, teisės pažeidėjų psichologinių profilių sudarymas yra tik vienas iš daugelio teisės psichologo darbo darbų. Profiliavimas susideda iš nuodugnaus tyrinėjimo: nusikaltimo vietos nuodugnus tyrimas ieškant fizines teisės pažeidėjo charakteristikas atskleidžiančių įkalčių, kaip amžius, svoris, rasė, o taip pat ir padedama atskleisti ir nusikaltimo įvykdymo motyvus. Dalį profiliavimo apima ir pagalba suteikiant kryptį teisėsaugos institucijoms aptikti potencialius teisės pažeidėjus, taip pat rekomenduojant efektyvias strategijas įtariamųjų apklausai.
Teisės psichologai taip pat dirba ir pataisos įstaigose. Čia pirminės pareigos apima: nuteistųjų įvertinimą, kuris gali būti užsakytas ir teismo sprendimu, konsultacijos su advokatais, pataisos įstaigos darbuotojais ar kitu personalu dėl nuteistųjų psichologinės gerovės. Taip pat teisės psichologas gali suteikti pagalbą nuteistiesiems grupinės terapijos forma, pavyzdžiui, priklausomybių gydymui ar pykčio valdymui, taip pat gali būti teikiama ir individualus terapinis gydymas.

Kokios yra teisės psichologo darbo sąlygos?

Teisės psichologo darbo sąlygos gali kelti tam tikrus iššūkius. Dauguma specialistų praleidžia daug laiko įkalinimo įstaigose, vertinant ir bendraujant su žmonėmis, kurie gali nenorėtų jų pagalbos. Atliktų įvertinimų rezultatai dažnai naudojami kaip parodymai teismo nagrinėjimuose, probacijos svarstymuose, todėl teisės psichologai reguliariai praleidžia nemažą dalį laiko tokiuose formaliuose procesuose. Nors patys įvertinimai dažniausiai atliekami individualiai dviese su vertinamu asmeniu, teisės psichologai taip pat nemažai laiko praleidžia dirbdami su nuteistųjų grupėmis vykdant reabilitacijos programas.
Dirbant pataisos įstaigose teisės psichologai turi paklusti griežtoms vidinėms taisyklėms, paprastai yra apžiūrimi kiekvieną kartą prieš įeinant į įstaigą, o jų veikla neretai filmuojami kameromis. Negana to, nuolat dirbama gana triukšmingoje aplinkoje, o tai gali būti apibūdinama kaip stresą keliančia darbo vieta.
Taip pat teisės psichologai dirba su bendruomenėmis, probacijos programose, ligoninėse, bendraujama su nusikaltimų aukomis ar  teisėsaugos sistemos profesionalais. Nors paprastai darbo valandos yra nuo 9val. iki 17val., darbo sąlygos gali kisti, kelti iššūkius ir būti nenuspėjamos.

Kodėl teisės psichologai tokie svarbūs?

Policijos pareigūnai besiaiškinantys nusikaltimų aplinkybes geba labai gerai atkreipti dėmesį į įvairius ženklus nusikaltimo vietoje. Vis dėlto, jie nėra žmogaus psichikos ekspertai. Teisės psichologai padeda policijos pareigūnams atskleidžiant kokio tipo žmonės tikėtiniausiai įvykdo tam tikro tipo nusikaltimus ir kokios gali būti jų gyvenimo aplinkybės. Tai padeda pareigūnams susiaurinti įtariamųjų ratą ir nukreipti dėmesį būtent į tuos, kurie tikėtiniausiai galėjo įvykdyti nagrinėjamą nusikaltimą.
Teisės psichologai taip pat padeda teisminei sistemai įvertindami ar diagnozuodami žmones, kurie įtariami įvykdžius nusikaltimą. Tai svarbu, kadangi tai leidžia teismui nuspręsti ar žmogus gali būti laikomas atsakingu už savo nusikalstamus veiksmus. Teisės psichologai taip pat padeda įvertinti nusikaltimą įvykdžiusio žmogaus pakartotinio nusikalstamumo tikimybę. Žinojimas apie asmens keliamus pavojus visuomenei yra neįkainojama informacija teisinei sistemai.
Teisės psichologai dažnai kviečiami liudyti į teismą. Teisėjas gali paprašyti psichologo atskleisti veiksnius, kurie psichologui atrodo svarbūs, priimant sprendimą dėl bausmės.
Daugybė žmonių galvoja, kad teisėsaugoje dirbantys žmonės susiduria tik su teisės pažeidėjais, tačiau taip pat dažnai padedama ir įvairių nusikaltimų aukoms. Pavyzdžiui, smurto prieš vaikus bylose teisės psichologas gali padėti vaikui liudyti teisme ar padėti smurto aukai atsigauti po patirtų išgyvenimų.

Kokios teisės psichologų užimtumo perspektyvos?

Darbo galimybių spektras teisės psichologams didėja kartu su išsilavinimo ir patirties lygiais. Pradinio lygmens darbai yra galimi ką tik studijas baigusiems specialistams, tuo tarpu patyrę profesionalai, turintys kelių metų patirtį, gali rasti daugiau darbų, kurie taip pat ir geriau apmokami.

Kiek uždirba teisės psichologas?

Teisės psichologo uždarbis gali priklausyti nuo įstaigos, kurioje dirbama, bei gyvenamosios vietos. Vyriausybinėse įstaigose dirbantys psichologai paprastai uždirba mažiau nei tie, kurie dirba individualiai pagal užsakymus. Atitinkamai, didesniuose miestuose dirbantys specialistai paprastai uždirba daugiau nei mažesniuose miesteliuose dirbantieji.

Kuo skiriasi teisės psichologas ir detektyvas?

Detektyvai ir teisės psichologai dirba su teisėsaugos institucijomis, advokatais ir kitomis šalimis susijusiomis su teisine sistema. Abu padeda pasiekti teisingumą civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Tačiau yra tam tikrų esminių skirtumų tarp šių dviejų specialistų.
Teisės psichologija apjungia teisės ir psichologijos sritis ir jie dažniausiai dirba reabilitacijos centruose, įkalinimo, teisėsaugos įstaigose, policijoje, valstybinėse įstaigose, užsiima privačia praktika ar kita veikla. Teisės psichologai aprastai gali padėti susiaurinti įtariamųjų skaičių nagrinėjant baudžiamąsias bylas, o taip pat padeda atskleisti kriminalinio elgesio motyvus. Kai kuriais atvejais teisės psichologo kaip eksperto liudijimas teisme gali būti vienas pagrindinių faktorių priimant teismui sprendimą.
Taip pat teisės psichologai atlieka labai svarbų vaidmenį nusikaltimų prevencijos srityje. Šių specialistų paslaugos gali būti panaudojamos nusikalstamumo reabilitacijai, gali būti atliekami tyrimai, kurie padeda aptikti potencialiai į nusikalstamą elgesį linkusių žmonių tipus.
Kita vertus, detektyvai kur kas geriau išmano baudžiamojo teisingumo sistemą nei psichologiją. Šie žmonės dirba išskirtinai su žmogžudysčių bylomis, tuo tarpu teisės psichologai dirba su įvairaus spektro nusikaltimais.
Ilgamečiai teisėsaugos pareigūnai, detektyvai savo įgūdžius lavina per darbinę patirtį, mokymus, instruktažus. Jie naudoja įvairias technologijas, kaip DNR testavimas, siekiant sulaikyti teisės pažeidėjus. Detektyvai paprastai yra tyrimo komandos lyderiai ir koordinuoja įkalčių surinkimą ir analizę. Kai surinkti įkalčiai suteikia tam tikrą kryptį, detektyvai naudoja tradicinius tyrimo metodus kaip stebėjimą, tardymą, įrašų patikrinimus siekiant parengti baudžiamąją bylą.

Etiketės: psichologija, teisės psichologijos specialistas, teisės psichologija, speialistas