"Non omne quod nitet aurum est!"

Mažamečio apklausai - teisėjų komisija

TemidėIšaiškėjus įvykiui, kai nagrinėjant baudžiamąją bylą teismo posėdžių salėje visų proceso dalyvių akivaizdoje teisėjai pakartotinai apklausė nukentėjusįjį vaiką, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) pirmininkas Rimvydas Norkus sudarė trijų teisėjų komisiją situacijai operatyviai ištirti.

„Mažamečiai yra vieni jautriausių teismuose apklausiamų liudytojų. Jų apklausai taikomi specialūs reikalavimai. Teisėjai ir teismo psichologai turi atjausti mažuosius ir siekti apsaugoti juos nuo nemalonių išgyvenimų teismo posėdžių salėje. Kaip šiuo atveju vyko teismo posėdis, ar buvo laikomasi įstatyme numatyto vaiko apklausos reglamentavimo, atsakys tikslinis patikrinimas“, – teigia patikrinimą inicijavęs R. Norkus.

Tikslinį teisėjų veiksmų patikrinimą atliksiančios komisijos pirmininku paskirtas LAT teisėjas Gintaras Goda. Kiti jos nariai – LAT teisėjai Janina Stripeikienė ir Eligijus Gladutis.

Teismai, stengdamiesi sumažinti neigiamą teisinių procedūrų poveikį nepilnamečiui, savo iniciatyva teismuose kuria vaikui draugiškus apklausų kambarius. Pernai juose penki teismų psichologai pagalbą suteikė vidutiniškai 500 nepilnamečių.

Taip pat teismai pradėjo glaudžiai bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, leidžiama informacinė dalomoji medžiaga apie liudijimą teisme ir pagalbą vaikui teisminiame procese: „Ką reikėtų žinoti apie pagalbą vaikui teisminiame procese?“, „Psichologinė parama aukoms ir liudytojams bei jų apsauga teismo procese“ ir kt.

 

Šaltinis www.teismai.lt