"Non omne quod nitet aurum est!"

  • Home
  • Straipsniai
  • Būsimi teisės psichologai Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje – žvilgsnis iš arčiau

Būsimi teisės psichologai Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje – žvilgsnis iš arčiau

Rita Bandzevičienė dėsto apie stresą.2014 balandžio 16 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinių technologijų fakulteto teisės psichologijos studijų programos studentų grupė – asmenys, studijuojantys penitencinės psichologijos kursą – lankėsi Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje. Studentai domėjosi įstaigos Psichologinės tarnybos ir kitų tarnybų specialistų darbu, vykdomomis socialinės reabilitacijos metodikomis, bendravimo su nuteistaisiais specifika.

Būsimi psichologai turėjo galimybę pamatyti „savo akimis“ laisvės atėmimo vietą, bausmės atlikimo sąlygas, pabendrauti su pačiais klientais, 2-ojoje valdyboje bausmę atliekančiais nuteistaisiais, iš jų pačių išgirsti apie psichologinės pagalbos poreikį laisvės atėmimo vietoje, esamas problemas.

Mykolo Romerio universiteto Socialinių technologijų fakulteto (buvusio Socialinės politikos fakulteto) studentai įstaigoje lankosi jau antrąjį kartą. Šiemet studentų grupė atvyko skaityti pranešimą apie streso valdymą, kurio įdėmiai klausėsi tiek nuteistųjų grupė, tiek pataisos darbuotojai.

Šis studentų vizitas – tai viena iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pasirašytoje sutartyje su Mykolo Romerio universitetu numatytų bendradarbiavimo formų.

http://www.kalejimudepartamentas.lt/lt/pravienpn-ak/naujienos-pravienpn-ak/p20/busimi-teises-psichologai-v2y3.html