"Non omne quod nitet aurum est!"

Teipsiko bibliotekos headeris

Moralinis smurtas kaip priešprieša žalos mažinimui:Moral Outrage and Opposition to Harm Reduction {angl.}[video]