"Non omne quod nitet aurum est!"

Psichologinis įvertinimas teismo psichologinės išvados tikslais

Tei-Psi-Ko teisės psichologijos specialistai atlieka asmenų psichologinį įvertinimą teismo psichologinės išvados tikslais, siekiant atsakyti į advokatų, prokurorų, teisėjų iškeltus klausimus.  Teisės psichologai gali atsakyti į klausimus susijusius su Civilionio proceso, Administracinio proceso, ar Baudžiamojo proceso dalyvių veiksmais, poreikiais, emocine bei psichologine branda, emociniais ryšiais su tėvais ir aplinkiniais, bendravimo galimybes. Paprastai atliekamas išsamus (kompleksinis) psichologinis asmens, šeimos, vaiko ar vaiko– tėvų tarpusavio santykių ir pan. įvertinimas.

Atlikus įvertinimą užsakovui teikiama išsami psichologinio įvertinimo išvada, kurioje atsakoma į suformuluotus klausimus. Atsakymai pagrindžiami ir formuluojamos rekomendacijos. Įvertinimo metu taikomi psichologiniai metodai: interviu, stebėjimas, standartizuoti psichologiniai testai (ypač, jeigu papildomai reikia įvertinti vaiko ar tėvų psichosocialinį funkcionavimą ar pažintinius gebėjimus), mokslinės literatūros analizė, kt.

 Kiek trunka psichologinio įvertinimo atlikimas?

Psichologinio įvertinimo ir išvados pateikimo terminas priklauso nuo to, kaip greitai galima susipažinti su bylos medžiaga; kaip greitai galima tiesiogiai sukontaktuoti su tiriamuoju asmeniu ar asmenimis; kokie klausimai yra uždadami atsakymui, nes nuo jų priklauso taikomų metodų skaičius ir trukmė; kiek duomenų reikia pateikti teismui - surinktų duomenų analizė ir išvados rašymas.
Vidutiniškai išvados rašymas užtrunka nuo savaitės iki dviejų.

Kiek susitikimų reikia atliki psichologiniam įvertinimui?

Susitikimų skaičius priklauso nuo konkrečios situacijos, retais atvejais (kai yra du ir daugiau vertinamų asmenų) gali būti numatyta ir daugiau susitikimų.

Kiek kainuoja psichologinis įvertinimas?

Ir susitikimų, ir išvados rengimų laikas skaičiuojamas valandomis (60 min), valandos įkainis - 20 eurų. Standartiškai psichologiniam įvertinimui psichologinės išvados tikslais iš viso skiriama 8-12 valandų, atitinkamai vidutinė išvados kaina kinta. Į kainą įeina susitikimų bei išvados rengimui reikalingas laikas.

Etiketės: Psicholiginis vertinimas, teisės psichologų darbas, psichologiniai tyrimai