"Non omne quod nitet aurum est!"

Psichologinis įvertinimas

 Psichologinis įvertinimas – tai asmens pažintinių gebėjimų, asmenybės savybių, profesinio tinkamumo ir pan. įvertinimas, apimantis psichologinio testo administravimą, rezultatų analizę, psichologinę konsultaciją (-as) renkant pirminę informaciją ir teikiant išvadas bei psichologinio įvertinimo išvados rašymą ir pateikimą. Psichologinis įvertinimas gali būti atliekamas klinikiniais, ugdymo, pagalbos teikimo efektyvumo, teisminės ekspertizės ar kitais tikslais.  Psichologinio įvertinimo paslaugos gavėjas (Klientas) gali būti vienas asmuo, asmenų grupė, šeima arba organizacija.Psichologinio įvertinimo trukmė gali kisti nuo dviejų iki keliolikos (retais atvejais, pavyzdžiui, kai įvertinimas atliekamas teismo skirtos ekspertizės tikslais, – keliasdešimt)  akademinių valandų. Įvertinimo trukmę nustato ir pagrindžia psichologinį įvertinimą atliekantis Konsultantas, atsižvelgdamas į įvertinimo tikslus.

Įkainiai

Konsultanto kvalifikacija

Individualios psichologinės konsultacijos kaina

Įprastinė kaina

VU darbuotojams

VU studentams

Psichologijos magistras

70 Lt

35 Lt

17,50 Lt

Psichologijos daktaras

100 Lt

50 Lt

25 Lt

Psichologijos habilituotas daktaras arba profesorius

120 Lt

60 Lt

30 Lt

 

Pastaba. Nuolaidos bendruomenėms nariams galioja pirmas 8-10 konsultacijų (priklausomai nuo konsultacijos įkainio). 

 Tarpininkavimas

 Tarpininkavimas – tai Konsultanto dalyvavimas procese, kai sprendžiami konfliktai ar ginčai tarp dviejų ar daugiau Klientų. Tai gali būti šeimos tarpininkavimas civilinėse globos bylose, tarpininkavimas sprendžiant darbuotojų ir darbdavių ar darbuotojų tarpusavio konfliktus ar nesutarimus ir pan.Tarpininkavimo paslaugos gavėjas (Klientas) gali būti vienas asmuo, asmenų grupė arba organizacija.

 Tarpininkavimo trukmė – paprastai 4-5 akademinės valandos. Tarpininkavimą atlieka tik patyręs specialistas (psichologijos daktaras arba profesorius ar atitinkamą tarpininkavimo patirtį ir kvalifikaciją turintis psichologas).

Įkainiai

Konsultanto kvalifikacija

Individualios psichologinės konsultacijos kaina

Įprastinė kaina

VU darbuotojams

VU studentams

Psichologijos daktaras

100 Lt

50 Lt

25 Lt

Psichologijos habilituotas daktaras arba profesorius

120 Lt

60 Lt

30 Lt

 

Pastaba. Nuolaidos bendruomenėms nariams galioja pirmas 8-10 konsultacijų (priklausomai nuo konsultacijos įkainio).