"Non omne quod nitet aurum est!"

Psichologinis konsultavimas

Psichologinio konsultavimo tikslas – padėti žmonėms išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus. Psichologinės konsultacijos metu psichologas gali padėti atpažinti ir keisti negatyvų ar nelogišką mąstymą, suformuoti teigiamą požiūrį į save bei išorinį pasaulį, įveikti beviltiškumo ir bejėgiškumo jausmą, jaustis atsakingu ir kontroliuojančiu savo veiksmus, sugrąžinti gebėjimą jausti malonumą, surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti stipriąsias savo puses ir pasinaudoti jomis įvairiose gyvenimo srityse, įveikti stresą, potrauminius išgyvenimus, spręsti tarpasmeninius konfliktus.

Kada kreiptis?

Dauguma į psichologą besikreipiančių žmonių neturi jokių psichikos sutrikimų. Psichologas padeda įveikti kasdieniniame gyvenime kylančias problemas. Dažniausiai pagalbos kreipiamasi dėl abejonių kylančių prieš priimant svarbius sprendimus, kankinančio vienišumo jausmo, nesutarimų su draugais ar artimaisiais, romantinių santykių rūpesčių, drovumo, asmeninių traumų, skyrybų, šeimos narių netekties ar sunkios ligos, problemų darbe ar moksle, piktnaudžiavimo alkoholiu ar kitomis narkotinėmis medžiagomis, užsitęsusio arba stipraus liūdesio, nerimo, trikdančių baimių, nekontroliuojamo valgymo.

Ar saugu?

Paprastai nuo psichologų priklauso ne tik žmogaus psichologinė gerovė, jiems suteikiama ir labai asmeniška informacija. Kiekvienas psichologas yra įsipareigojęs laikytis psichologo profesinės etikos nuostatų, kurios garantuoja informacijos apie Jūsų kreipimąsi bei informacijos, pateikiamos konsultacijų metu konfidencialumą. Išskyrus labai konkrečias, specifines aplinkybes, kuomet kyla grėsmė Jūsų ar aplinkinių žmonių sveikatai, niekas (nei tėvai, nei dekanas, nei fakulteto nariai, nei bendradarbiai, nei studentai) negali gauti informacijos apie Jūsų konsultacijas be Jūsų asmeninio sutikimo. Konsultavimo duomenys niekada nėra įtraukiami į akademines studentų bylas.

Psichologinė konsultacija teikia:

Individualias psichologines konsultacijas– tai psichologinis konsultavimas, kai Klientas – fizinis asmuo. Individuali psichologinė konsultacija trunka vieną akademinę valandą (45 min). Konsultacijos kaina priklauso nuo konsultanto kvalifikacijos.

Grupės psichologines konsultacijas– tai psichologinis konsultavimas, kai dalyvauja Konsultantas (arba du Konsultantai) ir Klientų (nuo 5 iki 10 asmenų) grupė. Grupės konsultacijos trukmė – dvi akademinės valandos.

– tai psichologinis konsultavimas, kai dalyvauja Konsultantas (arba du Konsultantai) ir du arba daugiau giminystes, santuokiniais ar partnerystės ryšiais susiję asmenys (šiuo atveju jie yra Klientas). Šeimos konsultacija trunka nuo vienos iki dviejų akademinių valandų.

 

Įkainiai:

Individualios konsultacijos

Konsultanto kvalifikacijaIndividualios psichologinės konsultacijos kaina
Įprastinė kaina VU darbuotojams VU studentams
Psichologijos magistras 50 Lt 25 Lt 12,50 Lt
Psichologijos daktaras

70 Lt

35 Lt 17,50 Lt
Psichologijos habilituotas daktaras arba profesorius 100 Lt 50 Lt 25 Lt

Šeimos konsultavimas

Konsultanto kvalifikacijaŠeimos konsultacijos kaina
Įprastinė kaina VU darbuotojams VU studentams
Psichologijos magistras 70 Lt 35 Lt 17,50Lt
Psichologijos daktaras 100 Lt 50 Lt 25 Lt
Psichologijos habilituotas daktaras arba profesorius 120 Lt 60 Lt 30 Lt

Grupės konsultavimas

Konsultanto kvalifikacijaGrupės konsultacijos vienam asmeniui kaina
Įprastinė kaina VU darbuotojams VU studentams
Psichologijos magistras 20 Lt 10 Lt 5 Lt
Psichologijos daktaras 40 Lt 20 Lt 10 Lt
Psichologijos habilituotas daktaras arba profesorius 70 Lt 35 Lt 17,50 Lt

Pastaba 1. Nuolaidos VU bendruomenėms nariams galioja pirmas 6-12 konsultacijų (priklausomai nuo konsultacijos įkainio).