"Non omne quod nitet aurum est!"

Naujienos

Teismo ekspertizės uždaviniai

Teismo psichologijos ekspertizės uždaviniai:

nustatyti kaltinamųjų, liudytojų ir nukentėjusiųjų gebėjimą, atsižvelgiant į jų protinio išsivystymo lygį, emocinę būseną suvokimo metu bei situacijos ypatumus, teisingai suvokti reikšmingas bylai aplinkybes ir duoti apie tai parodymus;

nustatyti mažamečių ir nepilnamečių nukentėjusiųjų gebėjimą suprasti su jais atliktų veiksmų pobūdį ir reikšmę bei galimybę pasipriešinti;

nustatyti nepilnamečių kaltinamųjų gebėjimą, atsižvelgiant į jų psichinio išsivystymo lygį, amžiaus tarpsnio ypatumus bei individualias psichologines ypatybes, visiškai suvokti savo veiksmus ir juos valdyti nusikaltimo metu;

 

Tęsti skaitymą

Psichologinis konsultavimas

Psichologinio konsultavimo tikslas – padėti žmonėms išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus. Psichologinės konsultacijos metu psichologas gali padėti atpažinti ir keisti negatyvų ar nelogišką mąstymą, suformuoti teigiamą požiūrį į save bei išorinį pasaulį, įveikti beviltiškumo ir bejėgiškumo jausmą, jaustis atsakingu ir kontroliuojančiu savo veiksmus, sugrąžinti gebėjimą jausti malonumą, surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti stipriąsias savo puses ir pasinaudoti jomis įvairiose gyvenimo srityse, įveikti stresą, potrauminius išgyvenimus, spręsti tarpasmeninius konfliktus.

Kada kreiptis?

Dauguma į psichologą besikreipiančių žmonių neturi jokių psichikos sutrikimų. Psichologas padeda įveikti kasdieniniame gyvenime kylančias problemas. Dažniausiai pagalbos kreipiamasi dėl abejonių kylančių prieš priimant svarbius sprendimus, kankinančio vienišumo jausmo, nesutarimų su draugais ar artimaisiais, romantinių santykių rūpesčių, drovumo, asmeninių traumų, skyrybų, šeimos narių netekties ar sunkios ligos, problemų darbe ar moksle, piktnaudžiavimo alkoholiu ar kitomis narkotinėmis medžiagomis, užsitęsusio arba stipraus liūdesio, nerimo, trikdančių baimių, nekontroliuojamo valgymo.

Ar saugu?

Paprastai nuo psichologų priklauso ne tik žmogaus psichologinė gerovė, jiems suteikiama ir labai asmeniška informacija. Kiekvienas psichologas yra įsipareigojęs laikytis psichologo profesinės etikos nuostatų, kurios garantuoja informacijos apie Jūsų kreipimąsi bei informacijos, pateikiamos konsultacijų metu konfidencialumą. Išskyrus labai konkrečias, specifines aplinkybes, kuomet kyla grėsmė Jūsų ar aplinkinių žmonių sveikatai, niekas (nei tėvai, nei dekanas, nei fakulteto nariai, nei bendradarbiai, nei studentai) negali gauti informacijos apie Jūsų konsultacijas be Jūsų asmeninio sutikimo. Konsultavimo duomenys niekada nėra įtraukiami į akademines studentų bylas.

Psichologinė konsultacija teikia:

Individualias psichologines konsultacijas– tai psichologinis konsultavimas, kai Klientas – fizinis asmuo. Individuali psichologinė konsultacija trunka vieną akademinę valandą (45 min). Konsultacijos kaina priklauso nuo konsultanto kvalifikacijos.

Grupės psichologines konsultacijas– tai psichologinis konsultavimas, kai dalyvauja Konsultantas (arba du Konsultantai) ir Klientų (nuo 5 iki 10 asmenų) grupė. Grupės konsultacijos trukmė – dvi akademinės valandos.

– tai psichologinis konsultavimas, kai dalyvauja Konsultantas (arba du Konsultantai) ir du arba daugiau giminystes, santuokiniais ar partnerystės ryšiais susiję asmenys (šiuo atveju jie yra Klientas). Šeimos konsultacija trunka nuo vienos iki dviejų akademinių valandų.

Tęsti skaitymą

Psichologinis įvertinimas

 Psichologinis įvertinimas – tai asmens pažintinių gebėjimų, asmenybės savybių, profesinio tinkamumo ir pan. įvertinimas, apimantis psichologinio testo administravimą, rezultatų analizę, psichologinę konsultaciją (-as) renkant pirminę informaciją ir teikiant išvadas bei psichologinio įvertinimo išvados rašymą ir pateikimą. Psichologinis įvertinimas gali būti atliekamas klinikiniais, ugdymo, pagalbos teikimo efektyvumo, teisminės ekspertizės ar kitais tikslais.  Psichologinio įvertinimo paslaugos gavėjas (Klientas) gali būti vienas asmuo, asmenų grupė, šeima arba organizacija.Psichologinio įvertinimo trukmė gali kisti nuo dviejų iki keliolikos (retais atvejais, pavyzdžiui, kai įvertinimas atliekamas teismo skirtos ekspertizės tikslais, – keliasdešimt)  akademinių valandų. Įvertinimo trukmę nustato ir pagrindžia psichologinį įvertinimą atliekantis Konsultantas, atsižvelgdamas į įvertinimo tikslus.

Įkainiai

Konsultanto kvalifikacija

Individualios psichologinės konsultacijos kaina

Įprastinė kaina

VU darbuotojams

VU studentams

Psichologijos magistras

70 Lt

35 Lt

17,50 Lt

Psichologijos daktaras

100 Lt

50 Lt

25 Lt

Psichologijos habilituotas daktaras arba profesorius

120 Lt

60 Lt

30 Lt

 

Pastaba. Nuolaidos bendruomenėms nariams galioja pirmas 8-10 konsultacijų (priklausomai nuo konsultacijos įkainio). 

 Tarpininkavimas

 Tarpininkavimas – tai Konsultanto dalyvavimas procese, kai sprendžiami konfliktai ar ginčai tarp dviejų ar daugiau Klientų. Tai gali būti šeimos tarpininkavimas civilinėse globos bylose, tarpininkavimas sprendžiant darbuotojų ir darbdavių ar darbuotojų tarpusavio konfliktus ar nesutarimus ir pan.Tarpininkavimo paslaugos gavėjas (Klientas) gali būti vienas asmuo, asmenų grupė arba organizacija.

 Tarpininkavimo trukmė – paprastai 4-5 akademinės valandos. Tarpininkavimą atlieka tik patyręs specialistas (psichologijos daktaras arba profesorius ar atitinkamą tarpininkavimo patirtį ir kvalifikaciją turintis psichologas).

Įkainiai

Konsultanto kvalifikacija

Individualios psichologinės konsultacijos kaina

Įprastinė kaina

VU darbuotojams

VU studentams

Psichologijos daktaras

100 Lt

50 Lt

25 Lt

Psichologijos habilituotas daktaras arba profesorius

120 Lt

60 Lt

30 Lt

 

Pastaba. Nuolaidos bendruomenėms nariams galioja pirmas 8-10 konsultacijų (priklausomai nuo konsultacijos įkainio). 

Taikinamojo tarpininkavimo trūkumai

Tatjana Gražinskaja magistrinio darbo tema "TAIKINAMASIS TARPININKAVIMAS (MEDIACIJA) IR JO DIEGIMO PROBLEMOS LIETUVOJE" išvadose rašo:

Ekspertų apklausa atskleidė, kad Lietuvos visuomenė kol kas nėra pasiruošusi priimti bei taikyti tokias naujoves, kaip taikinamasis tarpininkavimas, dėl žemiau pateiktų priežasčių:

  • visuomenėje stokojama informacijos apie šį alternatyvų ginčų sprendimo būdą, todėl jo vengiama.

  • Žmonės nėra psichologiškai pasirengę atskleisti neretai privačią informaciją pašaliniam asmeniui (tarpininkui).

  • Susipriešinę (konfliktuojantys) žmonės yra linkę kovoti tarpusavyje, siekdami nubausti, pamokyti vienas kitą net negalvodami apie konstruktyvų ginčo išsprendimą.

  • Negalima paneigti ir Lietuvos žmonių teisinio nihilizmo egzistavimo bei bendrosios teisinės kultūros stokos, kurie, taipogi, stabdo šio proceso greitesnė visuomenės pripažinimą bei vystymąsi.

  • Ekspertų nuomone, yra galima tam tikra prielaida, kad ne visi teisinės bendruomenės atstovai (ypač advokatai) palaiko taikinamojo tarpininkavimo diegimą Lietuvoje. Vieni jų mato dar vieną profesinės veiklos sritį, kuomet, kiti, priešingai – yra įsitikinę, kad uzurpuojama jų profesinė sritis, veiklos niša bei darbo vietos, kas neišvengiamai sąlygoja ir jų pajamų mažinimą. Tokiu atveju tikrai iš advokatų pusės naivu būtų tikėtis mediacijos propagavimo, rekomendavimo savo klientams. Greičiau būtų pabrėžiami realiai egzistuojantys mediacijos trūkumai, akcentuojami nesėkmingi atvejai.

  • Kaip vieną iš svarbiausių problemų, stabdančių taikinamojo tarpininkavimo Lietuvoje plėtojimą, paminėtinas, nepakankamas taikinamojo tarpininkavimo teisinis reglamentavimas bei būtinumas ir toliau kurti ir plėtoti šio proceso teisinę bazę.

Smurto prieš moterį ir jo psichologinių pasekmių įvertinimas

Visų pirma, nei CK nei BK nėra kalbama apie smurtą grynai prieš moterį. Taip pat, pažiūrėjau tą įstatymą prieš smurtą artimoje aplinkoje. Ten rašo, kad pvz.,  Policijos pareigūnas, užfiksavęs smurto artimoje aplinkoje įvykį <...>. Tai kažkaip ir nesigauna pritaikyt ir šiame įstatyme prezentacijos, nebent kažkaip pritempiant, kad užfiksuot fizinį smurtą galima lengviau, nes tai matoma plika akimi, o psichologinio smurto plika akimi nepamatysi ir čia reikėtų teisės psichologų, bet nzn kaip čia ta mintis.. Dar prisengtuke prisegu ir straipsnius iš CK, kuriuos išrinkau iš Justickio atsiųsto failo praeitą semestrą. Ten šiek tiek bandžiau klausimus parašyt keletui, bet labai nedaug, po to palengva vis bandysiu prirašyt. Palikau ir jo komentarus.